Om

New Spirit Communication

By Trude Helén Hole

NEW SPIRIT eies og drives av Trude Helén Hole

 

- en passe senil forfatter og fotograf som er altfor rask på avtrekkeren og som gjerne går rett på sak helt plutselig og uventet. Og ikke for å skryte, for en bergenser skryter selvsagt aldri: Jeg har meget gode referanser!

 

WHO`S TALKING? Trude Helén Hole har allsidig erfaring innen styrevirksomhet, daglig drift og ledelse, samt merkevarebygging og organisasjonsutvikling. Hole arbeidet fem år i hotell- og restaurantnæringen, før hun dro til LA for å arbeide som modell.

 

Deretter gikk ferden til Australia for å arbeide på hesteranch og kvegfarm. I 1995 returnerte Hole til Norge og drev vinimport i seks år, og deretter som vinskribent, journalist og forfatter. I 2007 ble hun headhuntet til idretten hvor hun jobbet 3 år som daglig leder og hovedtrener for ASK. Hole har også to år bak seg fra Kontrollutvalget i Asker Kommune, og har allsidig erfaring fra forskjellige TV - produksjoner, både foran og bak kamera. Se mer om tv-produksjoner her.

 

Hole, som også er en svært aktiv samfunnsdebattant, ble i 2011 headhuntet til Høyre for å arbeide med kommunikasjon og mediastrategi. PR-rådgivning og kommunikasjon opp mot kommune og media, samt politisk påvirkningskraft har vært sentrale fokusområder stort sett hele veien - uavhengig av virke.

 

Hole jobber aktivt for en lovendring i barnefordelingssaker ved samlivsbrudd, og bloggartikkelen ”Likestilling, også for menn”, første gang publisert i august 2012, ble lest av over 50 000 første døgn, fikk 15 000 likes, samt over 450 kommentarer. Innlegget førte til flere debatter og ble for øvrig også videresendt Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hole skriver også mye om barn- og jenter/kvinner, og deres ulike vilkår rundt om i verden. Blant annet er omskjæring av jenter og kvinner, brudebrenning og steining, samt barn i pornoindustrien områder Hole er sterkt engasjert i.

 

Hole er, i tillegg til å være en ganske ukonvensjonell forfatter med flere romaner og dokumenterer bak seg, også blogger, coach, modell & fotograf, samt Senior Consultant i Mary Kay.

 

It´s all about thinking smart and having fun!

Copyright © All Rights Reserved